O blog do dpto. de Bioloxía e Xeoloxía do CPI A Cañiza.

"Dime e esquézoo, ensíname e recórdoo, involúcrame e apréndoo" (Benjamin Franklin)

luns, 6 de maio de 2019

Exame final materias pendentes

Recordarvos que o exame das materias pendentes de Bioloxía e Xeoloxía será o día 15 de maio, a partir das 10:24 na aula de 4º C.

luns, 11 de marzo de 2019

Exame do 2° trimestre das materias pendentes

O exame das materias pendentes de Bioloxía e Xeoloxía será o día 13 de marzo, mércores, na aula de 4ºC ás 10:24h.

mércores, 16 de xaneiro de 2019

Eclipse lunar o 21 de xaneiro

Unha eclipse ocorre cando o Sol, a Terra e a Lúa se aliñan. Se ese fenómeno ten lugar durante a fase da Lúa Chea, cando a Lúa pasa pola sombra da Terra, denomínase eclipse de Lúa, ou eclipse lunar. O tipo e a duración da eclipse lunar depende da localización da Lúa en relación á súa órbita. 
O 21 de xaneiro de 2019 poderemos observar, se o tempo acompaña, un eclipse total de lúa, desde as 3:30 aproximadamente da madrugada, tendo o máximo esplendor  ás 6:12 am.
A sombra que cubrirá por completo á Lúa adquirirá un ton avermellado, polo que se coñece co nome de Lúa de sangue.

luns, 14 de xaneiro de 2019

Materias pendentes

Xa están a vosa disposición, na conserxería, o bloque de fichas do segundo trimestre.
A data límite de entrega será o 28 de febreiro.

luns, 3 de decembro de 2018

Exame do 1° trimestre das materias pendentes

Convócase aos alumnos/as coa materia pendente de Bioloxía e Xeoloxía á proba que terá lugar na data e aula indicados.
Data: o día 5 de decembro, mércores.
Aula: 4ºC 
Hora: 10:24h.

sábado, 6 de outubro de 2018

Materias pendentes

Xa están a vosa disposición, na conserxería, o bloque de fichas do primeiro trimestre.
A data límite de entrega será o 16 de novembro. 

CALENDARIO DE PROBAS DE AVALIACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES


 As datas de realización das probas escritas e os exercicios dos boletíns relacionados cos contados avaliados nelas son os que se indican a continuación.

·        Primeira Avaliación:
§         Data: Mércores, 28 de novembro de 2018, de 10:24 a 11:03
§         Data límite de entrega dos exercicios dos  boletíns relacionados coa proba: 16 de novembro.

·        Segunda Avaliación:
§         Data: Mércores, 13 de marzo de 2019, de 10:24 a 11:03
§         Data límite de entrega dos exercicios dos  boletíns relacionados coa proba: 28 de febreiro.

·        Avaliación Final:
§         Data: Mércores, 15 de maio de 2019, de 10:24 a 11:03

§         Os alumnos que non superasen a materia pendente coa realización das probas da primeira e segunda avaliación, realizarán un exame final na data sinalada, que versará sobre a totalidade dos contidos correspondentes á citada materia.